SAZOEN

....... SAmenZOEkenNaar .......
INDIVIDUELE EN RELATIEBEGELEIDING
 

'Het leven kan achterwaarts worden begrepen maar het moet voorwaarts worden geleefd'

Soren Kierkegaard
 

werkwijze

Iedere begeleiding is anders en afhankelijk van de problematiek, de inhoud van de vraag, de verwachtingen omtrent de begeleiding en...jij die de vraag hebt gesteld.
De gehanteerde methoden en technieken zijn afhankelijk al naargelang de gevraagde begeleiding.

Ik maak gebruik van onder andere de volgende methodieken en technieken 

De eerste - en dikwijls heel moeilijke - stap is om de stap te zetten naar een vraag om hulp, begeleiding therapie of coaching.
Je neemt contact per mail rudi.mahieu@sazoen.be of telefonisch 0491 55 05 41.
In je mail schets je kort waarvoor je begeleiding vraagt. Je geeft je telefoonnummer, e-mailadres of een andere wijze van contactmogelijkheid op.

Ik contacteer je zo snel mogelijk voor het maken van een eerste afspraak.
De begeleiding gebeurt bij jou aan huis of op maandagavond in mijn therapieruimte (Het Appèl: Brusselsesteenweg 544 Mechelen)  
 
   2.  Intake

Tijdens het eerste gesprek leren we elkaar beter kennen en gaan we op zoek naar verduidelijking van je vraag. Het kan zijn dat je een huisopdracht mee krijgt.
Samen bekijken we of er voldoende vertrouwen en veiligheid aanwezig is om te starten met de begeleiding. Wanneer er geen vertrouwen is gaan we de begeleiding niet opstarten.

  3. SPT

Tijdens het eerste gesprek maken we Stapsgewijs een Persoonlijk Trajectplan op. Het is de bedoeling om enkele gegevens in kaart te brengen, je krachten te zoeken en te bundelen, methodieken te hanteren en technieken aan te reiken waardoor je terug helderheid, energie en kracht begint op te bouwen om verder te gaan. Dit traject is een aanzet en wordt in samenspraak aangepast tijdens de begeleiding.
Dit trajectplan is geen verplicht deel in de begeleiding want dikwijls laten we het verloop van het gesprek afhangen van wat er bij het begin van het gesprek op de voorgrond zit.
 
 4.  Begeleiding

De begeleiding is op maat. De duur van de begeleiding is afhankelijk van  jou, de aard van de vraag en/of de problematiek.

  5.  Beëindiging

In wederzijds overleg beëindigen we de begeleiding wanneer je

  6.  Opvolging

Indien gewenst kan na de begeleiding een opvolging gebeuren hetzij telefonisch, mailsgewijs of tijdens een nagesprek.

 • Interactionele Vormgeving (IV therapie)
 • Client centered therapie
 • Relatiebegeleiding of koppeltherapie
 • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
 • Communicatie- en gesprekstechnieken
 • NLP
 • Hartcoherentie
 • Brainspotten
 • Gestaltbenadering
 • Past Reality Integration (PRI®)
 • Emotion Focused therapy (EFT)
 • ...
 1. Contactname
 • een antwoord hebt gevonden op je vraag
 • voldoende nieuwe kracht hebt opgbouwd om zelf verder te gaan
 • wenst te stoppen met de begeleiding

Rudi Mahieu
coach relatiebegeleider psychotherapeut

SAZOEN ........SAmenZOEkenNaar .......

GSM: 0491550541
e-mail:
rudi.mahieu@sazoen.be