De Europese wet op de bescherming en de verwerking van  persoonsgegevens is van kracht op 25 mei 2018.  Deze wet, ook de GDPR  (Genral Data Protection Regulation) genoemd is ook van toepassing op diegenen die in begeleiding komen of op één of andere wijze contact met me hebben opgenomen.

Dit wil zeggen dat de informatie die ik krijg en heb over jou als cliënt onder geen enkel beding wordt doorgegeven aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.  In praktijk wil dit zeggen dat derden geen informatie verkrijgen.

Belangrijk hierbij is dat deze informatie ook niet zonder je toestemming wordt doorgegeven aan partner, ouders, kinderren, artsen,... zonder jouw expliciete toestemming.

De informatie die ik van je krijg tijdens de therapie (of bij aanmelding), wordt veilig bewaard.

Adresgegevens heb ik nodig om het gesprek aan huis te doen en voor de opmaak van de facturen. Jouw adresgegevens worden niet aan derden gegevens.  

SAZOEN 
.......SAmenZOEkenNaar .......
INDIVIDUELE EN RELATIEBEGELEIDING 

De bescherming van je persoonlijke gegevens